Prisijungti
RSS

Apie projektą

Lietuva įgyvendindama Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/31/ES Dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, kaip ir kitos valstybės narės turi užtikrinti, kad:

• ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai;
• po 2018 m. gruodžio 31 d. viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, užtikrintų, kad tie pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai.
Direktyva reikalauja, kad valstybės narės parengtų nacionalinius planus, kuriais siekiama padidinti beveik nulinės energijos pastatų skaičių ir užtikrintų, kad būtų skatinamas pastatų pertvarkymas į beveik nulinės energijos pastatus.
Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje nurodoma, kad iki 2020 m. vystant darnią energetiką bus įgyvendinamos šios strateginės iniciatyvos:
• įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją, siekiama iki 2020 metų padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį ne mažiau kaip iki 23 procentų
• kasmet 1,5 proc. bus didinamas energijos vartojimo efektyvumas;
• iki 2020 metų Lietuvoje šilumos energijos vartojimas pastatuose, daugumą jų renovavus, sumažės 30–40 procentų.
• mažinami CO2 išmetimai.

Projekto BUILD UP Skills LT metu parengtos Lietuvos statybos sektoriaus darbininkų kvalifikacijos tobulinimo gairės siekiant 2020 m. energinio efektyvumo tikslų.

Antroji projekto dalis, startavusi 2014 m. liepos mėn – Lietuvos statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių, susijusių su energiškai efektyvių pastatų statyba, stiprinimas (BUILD UP Skills ENERGOTRAIN). Projekto tikslas – sukurti arti nulinės energijos pastatų statybai, eksploatavimui bei atsinaujinančių energetinių šaltinių įrengimui reikiamos kompetencijos įgijimo ir pripažinimo sistemą.